Scroll to top

Realizácia

Výroba rozvádzačov

Spoločnosť BaDaK vyrába rozvádzače pre vlastné komplexné projekty ale aj samostatne na zákazku pre klienta. Jedná sa o malosériovú výrobu s napätím do 1000V nasledovných typov rozvádzačov a skriniek:

 • Distribučné nn rozvádzače
 • Motorické (MCC)
 • Rozvádzače pre inštalácie osvetlenia a zásuvkových rozvodov
 • Systémové pre PLC systémy riadenia
 • Prepojovacie releové (marshalling cabinets)
 • Rozvádzače pre dátové siete, optické a elektrické
 • Miestne ovládacie a združovacie skrinky

Montáž

Spoločnosť realizuje montáže pre vlastné komplexné projekty ale aj samostatne na požiadanie klienta. Montáže sú realizované odbornými pracovníkmi s potrebným oprávnením pre vyhradené elektrické zariadenia. Montáže spoločnosť realizuje v rozsahu:

 • Montáž stavebných elektroinštalácii
 • Montáže osvetlenia, osvetľovacích sústav
 • Montáž distribučných, motorických rozvodov do 22kV
 • Montáže meraní a regulačnej techniky
 • Montáže slaboprúdových rozvodov a systémov

Skúšky

Sú realizované spoločnosťou automaticky pri komplexných zákazkách. Súborom skúšok sú klientovi preukázané projektované vlastnosti diela, funkčnosť, spoľahlivosť, súlad s normami, predpismi a zadaním klienta. Každý typ skúšky je dokumentovaný a výsledky skúšok sú protokolárne odovzdané klientovi. Okrem skúšok pri komplexných zákazkách spoločnosť realizuje skúšky a uvádzanie zariadení do prevádzky aj ako samostatnú činnosť na požiadanie klienta. Štandardne sa jedná o nasledovné typy skúšok:

 • kusová skúška rozvádzača
 • Kontrola po ukončení montáže
 • individuálne testy signálov, meraní
 • funkčné skúšky zariadení
 • funkčné skúšky obvodov
 • akceptačné testy (FAT, SAT)
 • odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
 • stavebný dozor

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.