Scroll to top

Segmenty trhu - KLIENTI

Segmenty trhu v ktorých poskytujeme služby sa vyprofilovali počas nášho pôsobenie akosi prirodzene. Základ klientely tvorí priemysel a priemyselné segmenty. No systémy a riešenia používané v priemysle sa s malými úpravami dajú úspešne aplikovať aj pre iné oblasti trhu. Preto neodmietame spoluprácu ani so samosprávami, verejným sektorom alebo  fyzickými osobami.

Priemyselné segmenty: Energetika, Chémia, Strojárstvo, Potravinársky priemysel

Pre uvedené priemyselné segmenty poskytujeme komplexné služby v oblasti elektrických systémov napájania, merania  regulácie a automatizácie technologických procesov v rozsahu:

 • elektrosystémy do 22kV (vrátane)
 • merania elektrických a neelektrických veličín (P,U,I,T,F,Q,…)
 • programovateľné logické automaty PLC

Stavebníctvo

V tomto špecifickom priemyselnom segmente poskytujeme komplexné služby vybavenia stavebných objektov priemyselných (výrobné haly, sklady, dielne), infraštruktúra (obchodné centrá, školy, kancelárske objekty) obytné domy až po individuálnu bytovú výstavbu.

 • Elektrické prípojky z distribučných sietí vrátane vybudovania trafostanice
 • Uzemnenie a bleskozvody
 • Svetelné a zásuvkové elektroinštalácie
 • Štruktúrované siete (PC, kamery)
 • Elektronický požiarny systém
 • Zabezpečovací systém
 • Regulácia vykurovania a vzduchotechniky
 • Inteligentné budovy

Priemyselné segmenty si vyžadujú zvlášť zodpovedný prístup pretože tu je zastúpená komplexná škála výrob s prísnymi požiadavkami na bezpečnosť, spoľahlivosť, dodržiavanie environmentálnych požiadaviek so silným tlakom na ekonomiku výroby. Predstavujú portfólio najnáročnejších zákazníkov preto k nim pristupujeme so zvláštnou starostlivosťou a zodpovednosťou.

Poskytujeme im komplexné portfólio služieb v uvedených oblastiach. Od úvodných konzultácii, cez optimalizovaný návrh riešenia, spracovanie realizačného projektu, montáž skúšky až po záručný a pozáručný servis. Okrem toho sa snažíme hľadať a implementovať inovatívne riešenia, ktoré zvyšujú efektivitu, bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky.

Samosprávy – Verejný sektor

Pomáhame samosprávam zlepšovať prostredie pre život. Poskytujeme služby v oblasti:

 • inštalácia, údržba servis verejného osvetlenia
 • exteriérové osvetlenie objektov
 • parkové osvetlenie
 • inštalácia, úpravy elektrickej distribučnej siete
 • opravy údržba interiérových inštalácii v obecných, mestských objektoch
 • kamerové systémy

Našim cieľom je poskytnúť samosprávam komplexné portfólio služieb v uvedených oblastiach. Od úvodných konzultácii, cez optimalizovaný návrh riešenia, spracovanie realizačného projektu, montáž skúšky až po záručný a pozáručný servis. V oblasti servisu ponúkame možnosť rýchleho zásahu pri poruche na základe rámcovej dohody.

Ponúkame technické poradenstvo pri investičných projektoch, návrh optimálneho technického riešenia, spracovanie zadania pre obstaranie, vyhodnotenie ponúk, konzultácie a dohľad pri realizácii.

Súkromný sektor – fyzické osoby

V tejto oblasti poskytujeme nasledovné služby, ako pomoc občanom ktorý sa na nás z dôverou obracajú:

 • Konzultácie poradenstvo
 • Projektová dokumentácia domových inštalácii pri spolupráci s architektom
 • Projektová dokumentácia prípojky
 • Realizácia inštalácii klasických, inteligentných
 • Realizácia domovej prípojky z distribučnej siete
 • Záhradné osvetlenie
 • Opravy a údržba jestvujúcich inštalácii
 • Regulácia kúrenia a vetrania
 • Kamery
 • Videovrátnik s dialkovým otváraním brán
 • Revízie jestvujúcich a nových inštalácii

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.