Scroll to top

Inžiniering

Konzultácie a poradenstvo

S našimi skúsenosťami z oblasti technologických procesov, elektrického napájania, osvetlenia, riadenia, monitoringu sa radi podelíme s našim klientom. Z dostupných prvkov na svetovom trhu navrhneme najoptimálnejšie riešenia podľa požiadaviek klienta. Poradenstvo však chápeme v širšom zmysle a v rámci inžinierskych činností ponúkame klientom pomoc pri ich investičných projektoch v nasledovnom rozsahu:

 • Poradenstvo a inžinierske činnosti pri vypracovávaní zadania pre jednotlivých dodávateľov dielčích častí, spracovanie tendrovej dokumentácie.
 • Poradenstvo, spracovanie a vyhodnotenie predložených ponúk od potenciálnych dodávateľov pre jednotlivé časti.
 • Poradenstvo, kontrola, pripomienkovanie a koordinácia spracovávanej dokumentácie v štádiu Basic design, Detail design, As built, jednotlivými dodávateľmi.
 • Poradenstvo a podpora pri kontrole jednotlivých dodávateľov zariadení počas prípravy a výroby dodávaných zariadení, kontrola plnenia termínov v čase výroby, kvality výroby, konečné prebierky zariadení u výrobcu, FAT atď,
 • Poradenstvo, kontrola a koordinácia jednotlivých dodávateľov počas montáže, účasť na individuálnych a funkčných skúškach na stavbe, na strane objednávateľa, až do konečného odovzdania diela užívateľovi.
 • Kompletizácia užívateľskej dokumentácie od subdodávateľov, spracovanie a odovzdanie finálnej dokumentácie konečnému zákazníkovi (preberacie protokoly, certifikáty, návody na údržbu a prevádzku, a pod.).

Projekčná činnosť

Projekty sú spracovávané v systémoch AutoCad, ELCAD s automatickým generovaním niektorých dokumentov ako svorkové schémy, smerovanie káblov a pod.. Sú spracované podľa platnej legislatívy a noriem v štandardnom rozsahu, alebo v rozsahu podľa zadania klienta.

Softvérový inžiniering

 • Spracovanie podkladov pre aplikačný softvér (algoritmy, výpočty, korekcie meraní…)
 • Spracovanie aplikačného programového vybavenia pre PLC
 • Vizualizácia technologických procesov

V tejto oblasti ponúkame klientom komplexnú škálu projektových riešení:

 1. Koncepčné projekty (Basic Design)
 2. Projekty pre stavebné povolenie
 3. Realizačné projekty (Detail Design)
 4. Projekty skutočného vyhotovenia (As Built) po zrealizovaní montáže alebo pre staršie prevádzky zmapovanie reálneho stavu inštalácii

Uvedené typy projektov spracovávame pre:

A. Projekty elektrického napájania nn, vn do 22kV, osvetlenia, bleskozvodov a uzemnenia

 1. Technická správa
 2. Zoznam elektrospotrebičov
 3. Zoznam káblov
 4. Špecifikácia zariadení a materiálu
 5. Prehľadová jednopólová schéma zapojenia
 6. Výpočty istenia, dimenzovania káblov, bleskozvodu, uzemnenia, skratové pomery…(podľa potreby a zadania)
 7. Obvodové schémy ovládania
 8. Dispozičné výkresy káblových trás a zariadení
 9. Návrh rozvádzačov – usporiadanie prvkov, pohľady
 10. Návrh miestnych ovládacích skriniek

B. Projekty meraní , systémov regulácie a riadenia (MaR)

 1. Technická správa
 2. Zoznam obvodov, meraní
 3. Zoznam signálov
 4. Zoznam káblov
 5. Špecifikácia zariadení a materiálu
 6. Špecifikácia jednotlivých meraní (datasheet)
 7. Výkresy procesného pripojenia (Hook-up)
 8. Výpočty (prietoky, regulačné ventily, klapky…)
 9. Obvodové schémy
 10. Dispozičné výkresy káblových trás a zariadení
 11. Návrh rozvádzačov – usporiadanie prvkov, pohľady
 12. Návrh združovacích skriniek (Junction Box)

C. Projekty slaboprúdových systémov v štandardnom rozsahu pre

 1. Štruktúrované kabeláže, dátové siete metalické, optické
 2. Kamerové systémy
 3. Bezpečnostné systémy
 4. Dochádzkové systémy
 5. Systémy elektronickej požiarnej signalizácie

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.