Scroll to top

Osvedčenia a oprávnenia

Spoločnosť vlastní oprávnenia a osvedčenia na nasledovné druhy činností:

  • Opravu vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu – oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž v rozsahu technické zariadenia elektrické do 22 kV
  • Odborné prehliadky a skúšky vyhradených elektrických zariadení v rozsahu technické zariadenia elektrické do 22 kV
  • Osvedčenie Autorizovaný stavebný inžinier – Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – Elektrotechnické zariadenia.

Certifikácia ISO

Spoločnosť v predmete „Projektovanie , inžiniering, inštalácia, montáž a servis v oblasti Elektro a MaRE v stavebnom a priemyselnom odvetví vrátane elektrární“ má od roku 2018 certifikované systémy manažérstva podľa noriem ISO:

  • 9001:2014 (manažérstva kvality),
  • ISO 14001:2015 (environmentálného manažérstva),
  • OHSAS 18001:2007 (manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.