Pracovníci spoločnosti pri tvorbe projektovej dokumentácie vyžívajú moderné softwarové prostriedky ako Aucoplan 7.8, Engineering Base 6.2, AutoCad 2013, ktorých sú vlastníkom. Vysoký dôraz sa kladie na vysoko kvalitnú a profesionálnu prácu k plnej spokojnosti našich obchodných partnerov a včasnosť odvedenej práce. V oblasti riadiacich systémov sa zameriavame na vývoj aplikácií pre produkty Rockwell Automation – ControlLogix, kde máme vybudované tréningové pracovisko.
Aucoplan
Engineering Base
AutoCad