Názov: Dieselgenerátorová stanica pre 3 a 4 blok EMO
Dátum: 2017 - trvá
Objednávateľ: RoEZ, Levice pre SE, a.s. Bratislava, EMO Mochovce
Oblasť pôsobenia: Spracovanie Detail designu a as built časti elektro a I&C pre nápájanie a ovládanie technológii DG z lokálneho PLC (Simatic) a z nadradeného DCS T2000 CAS
Názov: Bloková úprava kondenzátu pre TG31,32,41 a 42 34 blok EMO
Dátum: 2017 - trvá
Objednávateľ: RoEZ, Levice pre SE, a.s. Bratislava, EMO Mochovce
Oblasť pôsobenia: Spracovanie Detail designu a as built časti elektro a I&C pre nápájanie a ovládanie technológii BUK z nadradeného DCS T2000 CAS.
Názov: Posudzovanie vplyvu zmien detail design ELE a SKR na jadrovú bezpečnosť 34 blok EMO
Dátum: 2016 - trvá
Objednávateľ: UJV Řez Praha,a.s. pre SE, a.s. Bratislava, EMO Mochovce
Oblasť pôsobenia: Inžiniering, posúdenie vplyvu zmeny riešenia na jadrovú bezpečnosť z pohľadu platných vyhlášok UJD a platnej legislatívy pre oblasť elektro a I&C.
Názov: Dostavba MO34 - Jadrová elektráreň Mochovce
Dátum: 2016 - trvá
Objednávateľ: STM Power, a.s., SE Elektráreň Mochovce
Oblasť pôsobenia: Uvádzanie do prevádzky I&C konvenčnej časti a periférií.
Názov: Dostavba MO34 - Jadrová elektráreň Mochovce
Dátum: 2016 - trvá
Objednávateľ: SESIS, SE Elektráreň Mochovce
Oblasť pôsobenia: Inžinierske činnosti v oblasti dokumentácie pre NI a CI: kontrola a schvaľovanie DD, spracovanie DDM pre nové požiadavky, úpravy, kontrola súladu BD s DD, špecifikácia nových zariadení a materiálu pre nákup.
Názov: Dostavba MO34 - Jadrová elektráreň Mochovce
Dátum: 2016 - 2017
Objednávateľ: Škoda JS, Plzeň, SE Elektráreň Mochovce
Oblasť pôsobenia: Spracovanie databáz meracích okruhov a ovládacích obvodov.
Názov: IPR ENO 09018 – Nábehový záložný zdroj
Dátum: 2015 - 2016
Objednávateľ: ROEZ, s.r.o. Levice, SE ENO Elektráreň Nováky
Oblasť pôsobenia: Basic Design, Detail design a As built SKR a elektro, komplexná dokumentácia novej kotolne pre spaľovanie nafty s prídavnými technológiami (doprava paliva, napájacia voda, výstup pary..) s lokálnym riadením PLC Simatic a v DCS Ovation (Emerson).
Názov: Hydraulické ovládanie jalovej priepuste pre VE Sučany
Dátum: 2015 - 2016
Objednávateľ: RoEZ, Levice pre SE, a.s. Bratislava, vodné elektrárne Trenčín
Oblasť pôsobenia: Spracovanie Detail designu, as built časti elektro, I&C, dodávky, montáž, skúšky. Ovládanie hydraulického agregátu z lokálneho PLC (Simatic) a z nadradeného DCS s diaľkovým prenosom do Trenčína na dispečing.
Názov: Dostavba MO34 - Jadrová elektráreň Mochovce
Dátum: 2015 - trvá
Objednávateľ: SE,a.s., Enel Elektráreň Mochovce
Oblasť pôsobenia: Inžinierske činnosti v oblasti realizácie inštalácia MaRE pre časť CI: dozor na stavbe pri montáži poľnej inštrumentácie, kontrola, koordinácia rôznych dodávateľov, úprava detail dokumentácie, návrh riešenia kolízií na stavbe, spracovávanie správ o progrese výstavby, špecifikácia nových zariadení. Koordinácia prác s oddelením kvality a bezpečnosti na stavbe.
Názov: Výstavba trafostanice 22kV/0,4kV 630kVA pre obec Poruba, rozvody 400V
Dátum: 2015
Objednávateľ: SE,a.s., Electricité de France International (EDFI)
Oblasť pôsobenia: Spracovanie dokumentácie, pokládka káblov 22kV do zeme, rozvody nn k HDS
Názov: Výstavba trafostanice 22kV/0,4kV 1000kVA pre obec Hr. Beňadik, úprava vzdušných rozvodov 400V
Dátum: 2015
Objednávateľ: SE,a.s., Electricité de France International (EDFI)
Oblasť pôsobenia: Spracovanie dokumentácie, pokládka káblov 22kV do zeme, rozvody nn vzdušné vedenia
Názov: IPR EBO 100196 – Modifikácia – zariadenia redukčnej stanice a rozvodov vodíka v obj. 644 a 490, SE EBO V-2
Dátum: 2015
Objednávateľ: ROEZ, s.r.o. Levice
Oblasť pôsobenia: Realizačný projekt pre časť Elektro, Bloky 3. a 4.
Názov: Obchodné centrum V, Krtíš – predajňa Kaufland
Dátum: 2014-2015
Objednávateľ: Mont Elektro, a.s. B. Bystrica
Oblasť pôsobenia: Realizácia časti Merania a regulácia, dodávka riadiaceho systému Siemens, meracej a regulačnej techniky, riadiacich rozvádzačov, montáž a oživenie na stavbe, až po konečné odovzdanie zákazníkovi.
Názov: Rekonštrukcia osvetľovacej sústavy v telocvični Levice
Dátum: 2014
Objednávateľ: Katolícka spojená škola Sv. Vincenta de Paul, Levice
Oblasť pôsobenia: Návrh, dodávka , montáž a uvedenie do prevádzky novej osvetľovacej sústavy v telocvični
Názov: Tobacco Redryer Control Panel manufacturing, Bulharsko
Dátum: 2014
Objednávateľ: LEAF TOBACCO A. MICHALIDES A.D.
Oblasť pôsobenia: Projekčné práce Elektro, SKR, dodávka riadiaceho rozvádzača pre výrobnú linku na spracovania tabaku – Rozšírenie linky I a II.
Názov: IPR ENO 08001 - Filtrácia vratnej vody, úprava na ENO B3,4, ENO Nováky
Dátum: 2014
Objednávateľ: ROEZ, s.r.o. Levice
Oblasť pôsobenia: Realizačný projekt časť MaR a elektro, dodávky, montáž a uvádzanie do prevádzky na stavbe
Názov: Úprava požiarneho systému Hnedý priemyselný park Levice
Dátum: 2014
Objednávateľ: ENIPRO, a.s. Bratislava
Oblasť pôsobenia: Realizačný projekt časť MaR a elektro, dodávky, montáž a uvádzanie do prevádzky na stavbe.
Názov: IPR EBO 10166 - Modifikácia v uzle technologických systémov vzduchotechniky 1,2TL10,11 pre 3. a 4.blok
Dátum: 2014
Objednávateľ: ROEZ, s.r.o. Levice
Oblasť pôsobenia: Realizačný projekt pre časť SKR a Elektro, Bloky 3. a 4.
Názov: Rozšírenie existujúcej elektrárne o Simple Cycle zdroj o výkone 1x90 MW, DANGOTE Cement Plc. , IBESE Nigeria
Dátum: 2013-2014
Objednávateľ: ISTROENERGO GROUP, a.s. Levice
Oblasť pôsobenia: Riadenie projektu počas spracovania Basic designu, detail design a realizácie až po konečné odovzdanie zákazníkovi pre čast I&C.re čast I&C.
Názov: IPR EMO 30100/4 - Riadenie ťažkých havárií - Núdzový zdroj chladiva pre 1. a 2. blok JE EMO
Dátum: 2013-2014
Objednávateľ: ROEZ, s.r.o. Levice
Oblasť pôsobenia: Realizačný projekt pre časť SKR a Elektro, Bloky 1. a 2.
Názov: IPR EMO48000 - Zriadenie technologického renovačného pracoviska JE EMO
Dátum: 2013
Objednávateľ: ROEZ, s.r.o. Levice
Oblasť pôsobenia: Realizačný projekt pre časť SKR a Elektro, Bloky 1. a 2.
Názov: Projekt výstavby nízkoenergetických RD v obci Poruba, VN prípojka 22 kV pre novú trafostanicu a NN prípojky pre RD
Dátum: 2013
Objednávateľ: COMTEL spol. s.r.o.
Oblasť pôsobenia: Realizačný projekt pre časť Elektro.
Názov: Filtrácia vratnej vody, úprava na ENO B1,2, ENO Nováky
Dátum: 2013
Objednávateľ: ROEZ, s.r.o. Levice
Oblasť pôsobenia: Realizačný projekt časť MaR a elektro, dodávky, montáž a uvádzanie do prevádzky na stavbe
Názov: SCPP 2x55MWe + HRSGs, HADERA Izrael
Dátum: 2012 - 2013
Objednávateľ: ISTROENERGO GROUP, a.s. Levice
Oblasť pôsobenia: Riadenie projektu počas spracovania Basic designu pre elektročasť a spracovanie časti I&C.
Názov: Shuqaiq Steam Power Plant, 4 x 600 MWel , Saudská Arábia
Dátum: 2012 - 2013
Objednávateľ: FICHTNER, Germany
Oblasť pôsobenia: Technické posúdenie, vyhodnotenie a výber medzinárodného tendra na generálneho dodávateľa pre Blokové riadiace systémy a inštrumentácia, časť MaR
Názov: SCPP 2xGT 60MWe, MAGBORO Nigéria
Dátum: 2012
Objednávateľ: ISTROENERGO GROUP, a.s. Levice
Oblasť pôsobenia: Spracovanie Basic designu elektročasti.
Názov: Coal Power Plants, Turecko
Dátum: 2011 - 2012
Objednávateľ: FICHTNER Energy, s.r.o Levice
Oblasť pôsobenia: Audit, analýza a technické vyhodnotenie prevádzky desiatich tepelných elektrárni na spaľovanie uhlia, časť MaR a elektro
Názov: Teplárna Prostejov – Špičkový zdroj 58 MW
Dátum: 2011 - 2012
Objednávateľ: ADATO, a.s. Levice
Oblasť pôsobenia: Realizačný projekt časť MaR, EPS, EZS kamerový a dochádzkový systém, dodávky, montáž a uvádzanie do prevádzky na stavbe
Názov: Výmena blokového riadiaceho systému EMERSON v ENO Nováky
Dátum: 2011 - 2012
Objednávateľ: EMERSON, a.s. Bratislava, ENO Nováky
Oblasť pôsobenia: Projekčné práce SKR pri výmene riadiaceho systému Bloku 1 a 2, ENO Nováky.
Názov: Riadenie spalinového ventilátora 400 kW v ENO Nováky
Dátum: 2011
Objednávateľ: IDO EET, s.r.o. Levice
Oblasť pôsobenia: Realizačný projekt časť MaR a elektro, dodávky, montáž a uvádzanie do prevádzky na stavbe
Názov: 58 MWe ZDROJ PRE PPC ENERGY, a.s. Bratislava
Dátum: 2011
Objednávateľ: ADATO, a.s. Levice
Oblasť pôsobenia: Realizačný projekt pre časť MaR, sprievodný systém vykurovania
Názov: Výroba el. energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov 6 MW, Badín
Dátum: 2010 - 2012
Objednávateľ: Investspol, s.r.o.
Oblasť pôsobenia: Spracovanie tendrovej dokumentácie, výber dodávateľa SKR, projekčný dozor pri montáži a celková koordinácia projektu na strane investora.
Názov: 1xGT 56MWe + HRSG + inštalácia a vynútené úpravy NN, VN a VVN rozvodní – LOTTE PPTA Pakistan
Dátum: 2010 - 2011
Objednávateľ: ISTROENERGO GROUP, a.s. Levice
Oblasť pôsobenia: Riadenie Elektročasti projektu – Basic design, Tendrová dokumentácia, výber dodávateľov a Detail design.
Názov: KLP500 – Pump house electric, Egypt
Dátum: 2010
Objednávateľ: ENIPRO, a.s. Bratislava
Oblasť pôsobenia: Realizačný projekt časť MaR a elektro, dodávky a uvádzanie do prevádzky na stavbe
Názov: Tobacco Redryer Control Panel manufacturing, Bulharsko
Dátum: 2010
Objednávateľ: LEAF TOBACCO A. MICHALIDES A.D.
Oblasť pôsobenia: Projekčné práce Elektro, SKR, dodávka riadiaceho rozvádzača pre výrobnú linku na spracovania tabaku.
Názov: BALLOKI 225MW Kombinovaný paroplynový cyklus
Dátum: 2010
Objednávateľ: ASCON, s.r.o
Oblasť pôsobenia: Projekčný dozor pri výstavbe paroplynového cyklu dozor pri montáži
Názov: Rekonštrukcia polyfunkčného domu Kozárovce
Dátum: 2009
Objednávateľ: Ján Fazekaš FFESTO, Tlmače
Oblasť pôsobenia: Realizačný projekt Elektro a dozor pri montáži
Názov: Combined Cycle Power Plant Malzenice 400 MW
Dátum: 2009
Objednávateľ: FICHTNER Energy, s.r.o Levice
Oblasť pôsobenia: Štúdia technickej realizácie
Názov: Drencher Fire Fighting System for Experimental Technological Plant, Egypt
Dátum: 2009
Objednávateľ: ENIPRO, a.s. Bratislava
Oblasť pôsobenia: Realizačný projekt časť MaR a elektro, dodávky a uvádzanie do prevádzky na stavbe
Názov: Power and Desalination Plants, Kuwait
Dátum: 2008 - 2009
Objednávateľ: FICHTNER Energy, s.r.o Levice
Oblasť pôsobenia: Audit a analýza prevádzky šiestich elektrární, časť MaR a elektro
Názov: NUON CCGT Power Plant Project, Frankfurt - Griesheim
Dátum: 2008 - 2009
Objednávateľ: FICHTNER Energy, s.r.o Levice
Oblasť pôsobenia: Posúdenie a vyhodnotenie ponúk generálnych dodávateľov, časť MaR
Názov: Modernizácia vonkajšieho zauhľovania SE, a.s. závod Nováky
Dátum: 2008 - 2009
Objednávateľ: ProCS, s.r.o. Šaľa
Oblasť pôsobenia: Realizačný projekt MaR a Elektro
Názov: VÝROBNÝ ZÁVOD ADATO, Levice –Juh I.ETAPA, časť chladiaci okruh
Dátum: 2008-2009
Objednávateľ: ADATO s.r.o. Levice
Oblasť pôsobenia: Realizačný projekt MaR a Elektro, dodávka a montáž, uvedenie do prevádzky
Názov: General Utilities Plant (GUP) at Ruwais Refinery, GUP Expansion Phase III, Takreer
Dátum: 2008
Objednávateľ: FICHTNER Energy, s.r.o Levice
Oblasť pôsobenia: Vypracovanie tendrovej dokumentácie, časť MaR
Názov: Feasibility study Combined Cycle 100MWe Nitra, Slovakia
Dátum: 2008
Objednávateľ: FICHTNER Energy, s.r.o Levice
Oblasť pôsobenia: Obchodno-ekonomická štúdia, časť MaR a elektro
Názov: Integrated Solar Combined Cycle Power Plant Ain Beni Mathar, Morocco
Dátum: 2008
Objednávateľ: FICHTNER Energy, s.r.o Levice
Oblasť pôsobenia: Koordinácia a posudzovanie projektovej dokumentácie, časť MaR
Názov: Integrated Solar Combined Cycle Power Plant Kuraymat, Egypt
Dátum: 2008
Objednávateľ: FICHTNER Energy, s.r.o Levice
Oblasť pôsobenia: Koordinácia a posudzovanie projektovej dokumentácie, časť MaR
Názov: Automatizácia kompresorovej stanice, ENO Nováky
Dátum: 2008
Objednávateľ: SE a.s - ENO Nováky
Oblasť pôsobenia: Obchodno-ekonomická štúdia
Názov: Coal power plant Seydisehir Turecko
Dátum: 2008
Objednávateľ: SIEMENS s.r.o. I&S – Service Žilina
Oblasť pôsobenia: Časť realizačného projektu MaR
Názov: Zavedenie odplynov z upchávok do siete odplynov; SLOVNAFT Montáže a Opravy, a.s.
Dátum: 2008
Objednávateľ: ENIPRO, a.s. Bratislava
Oblasť pôsobenia: Realizačný projekt MaR, dodávka a montáž, uvedenie do prevádzky
Názov: Hasenie požiaru v spalinovom potrubí; SLOVALCO, a.s. Žiar nad Hronom
Dátum: 2008
Objednávateľ: ENIPRO, a.s. Bratislava
Oblasť pôsobenia: Realizačný projekt MaR