Firma BaDaK, s.r.o. bola založená v januári 2008. Od svojho vzniku spoločnosť pôsobí najmä v oblasti energetiky, hutníctva a chemického priemyslu a zameriava sa na komplexné služby v oblasti automatizovaných systémov riadenia technologických procesov a elektrických systémov vlastnej spotreby a vyvedenia výkonu.

Spoločnosť BaDaK, s.r.o zabezpečuje pre investorov a generálnych dodávateľov komplexné služby v oblasti elektro, merania a regulácie najmä v energetike, hutníctve, chemickom priemysle, ale aj v iných oblastiach priemyslu. Skúsení pracovníci spoločnosti sú schopní začleniť sa do domácich aj zahraničných kolektívov zostavených pre konkrétnu zákazku a podieľať sa tak na včasnom a kvalitnom plnení vytýčených cieľov.

Spoločnosť v predmete "Projektovanie , inžiniering, inštalácia, montáž a servis v oblasti Elektro a MaRE v stavebnom a priemyselnom odvetví vrátane elektrární" má od roku 2018 certifikované systémy manažérstva podľa noriem ISO 9001:2015 (manažérstva kvality), ISO 14001:2015 (environmentálného manažérstva) a OHSAS 18001:2007 (manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).
Manažment spoločnosti
Ing. Miloš Bagola
milos.bagola@badak.sk
+421 903 774 092
Ing. Ján Kuma
jan.kuma@badak.sk
+421 902 525 566
Kontakt
Sídlo spoločnosti:
BaDaK, s.r.o.
kpt. J. Nálepku 3012/3
934 01 Levice
Adresa prevádzkarne:
Kvetná 26
934 01 Levice


E-mail:
info@badak.sk
Kontaktujte nás
Registrácia: Zapísaný v Obchodnom registri Nitra, odd. SRO, vložka č.21549/N,  IČO: 43 967 868,  IČDPH: SK2022534998