Osvedčenia a oprávnenia
Spoločnosť vlastní oprávnenia a osvedčenia na nasledovné druhy činností:
  • Opravu vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu – oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž v rozsahu technické zariadenia elektrické do 22 kV
  • Odborné prehliadky a skúšky vyhradených elektrických zariadení v rozsahu technické zariadenia elektrické do 22 kV
  • Osvedčenie Autorizovaný stavebný inžinier - Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – Elektrotechnické zariadenia.
Osvedčenie
TI revízie, montáže
Autorizovaný stavebný inžinier
Osvedčenie
Banský úrad
Certifikácia ISO
Spoločnosť v predmete "Projektovanie , inžiniering, inštalácia, montáž a servis v oblasti Elektro a MaRE v stavebnom a priemyselnom odvetví vrátane elektrární" má od roku 2018 certifikované systémy manažérstva podľa noriem ISO :
  • 9001:2014 (manažérstva kvality),
  • ISO 14001:2015 (environmentálného manažérstva),
  • OHSAS 18001:2007 (manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 18001:2007